O Kuźni

We współczesnym świecie zauważalny jest istotny kryzys ojcostwa i macierzyństwa. Przyczyny są złożone i wielorakie. Najważniejszą jednak wydaje się być min. relacja z ojcem, która wpisana jest w życie każdego człowieka od chwili poczęcia. To od niej zależy, czy staniemy się dojrzałymi i samodzielnymi, mężczyznami i kobietami, czy poranionymi, zagubionymi chłopcami i dziewczynkami. Ojciec powinien pomóc odkryć w dziecku jego tożsamość wynikającą z płci, być z niej dumnym i uzdolnić je do wykonywania zadań, które ta przed nim stawia. Brak ojca (rozwód, emigracja zarobkowa, nałogi, więzienie itp.) zakłóca i wypacza ten proces, a czasem wręcz uniemożliwia emocjonalny rozwój dziecka. W „Kuźni Serc” zamierzamy pomagać młodzieży, która spotkała się ze zjawiskiem „utraconego ojca”. Korzystając z nauczania Kościoła i głębokiej duchowości salezjańskiej pragniemy ukazać pełną rolę mężczyzny i kobiety w świecie. Temu mają służyć tematyczne rekolekcje, warsztaty, rekolekcje, sympozja itp. Przewidujemy też indywidualne pobyty chętnych, którzy zmagają się z wszelkiego rodzaju kryzysami duchowymi i egzystencjalnymi.

W Kuźni Serc Gospodarzem jest Chrystus a Gospodynią Maryja Wspomożycielka Wiernych. Opieramy się na Ewangelii, które stanowi źródło we wszelkich działaniach w ramach „Kuźni”. Najważniejszą formą wspólnoto-twórczą jest codzienna modlitwa i liturgia, nauka i praca. „Kuźnia” jest szkołą życia duchowego służąca przygotowaniu do życia w rodzinie, Kościele i społeczeństwie. Jest także miejscem pomocy dla osób, którym życie w jakiś sposób się „zapętliło”. Celem wizyt i pobytu wszystkich uczestników „Kuźni” jest zbliżenie do Pana Boga oraz pogłębienie osobistego powołania w szerokim znaczeniu tego słowa, przyjęcie i utrwalenie w sobie związanych z tym wartości, decydujących o kształcie istnienia każdego człowieka.

Centrum naszego życia jest codzienna Eucharystia i wspólna modlitwa oraz praca. Modlimy się razem, odmawiając jutrznię i nieszpory. Razem pracujemy na rzecz „Kuźni” i parafii. Posiłki spożywamy wspólnie. Włączamy się także do duszpasterstwa parafialnego prowadząc zajęcia min. w oratorium. W programie dnia gwarantujemy czas na osobistą lekturę, sport, rozmowy i odpoczynek.

Główne cele

Celem „Kuźni Serc” są:

 1. serie rekolekcji i warsztatów o tematyce np.:
  • charyzmat ojcostwa w rodzinie i kapłaństwie,
  • integracyjny rozwój człowieka,
  • ojciec a dziecko,
  • ojciec – ikona mężczyzny,
  • mężczyzna a powołanie do kapłaństwa,
  • dojrzałość do decyzji „na całe życie”,
 2. ukazanie wartości patriotyzmu z życiu osobistym i społecznym, min. organizacja galerii nt. Żołnierzy Wyklętych,
 3. szkolenia w zakresie sztuki przetrwania – survival,
 4. kursy ratownictwa medycznego, szkolenie w ramach zaangażowania w straży pożarnej,
 5. rozwój tężyzny i sprawności fizycznej,
 6. terapia przez pracę, rękodzielnictwo, hipoterapia itp.,
 7. nauka gotowania i przyrządzanie posiłków,
 8. rozwijanie uzdolnień,
 9. pomaganie potrzebującym,
 10. inne formy sprzyjające formacji ludzkiej.

Rozkład dnia

 • 7:30 – Jutrznia
 • 8:00 – Śniadanie
 • 8:30 – 13:30 – Praca
 • 11:00 – Drugie śniadanie
 • 14:00 – obiad
 • 15:00 – 16:00  Godzina Miłosierdzia ( Koronka i medytacja)
 • 18:00 – Eucharystia i Nieszpory
 • 19:00 – Kolacja
 • 19:30 – 22:30 – Czas wolny, spotkania w grupach, spacery i rozmowy, gry i zabawy, sport itp.
 • 22:30 – Cisza nocna

Kuźnia ogólnie

To miejsce formacji dla młodych mężczyzn, którzy pragną we wspólnocie rozpoznawać piękno swego powołania i misji życiowej. Kuźnia to miejsce i czas na osobistą refleksję i naprawę tego, co się nie udało w życiu. To tworzenie Wspólnoty, która, oparta na Bogu i modlitwie, ma pomóc „wstać i iść dalej po właściwej ścieżce życia”.

Grupy zorganizowane

Jesteśmy otwarci na przyjmowanie grup zorganizowanych bądź w formie rekolekcji z kapłanem, bądź bez kapłana, kiedy gospodarze przygotowują i głoszą rekolekcje. Nasz dom jest w stanie pomieścić około 40 osób, można wykorzystać całość, bądź w dogodnym terminie podłączyć się do innej grupy.

Inne grupy

Salezjański Dom Rekolekcyjny „Kuźnia Serc” jest otwarty na wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z miejsca na różne spotkania formacyjne.

Finansowanie Kuźni

Nie mamy stałego finansowania Kuźni Serc. Utrzymujemy się przede wszystkim z ofiar Darczyńców. Osoby, które docelowo wstępują do wspólnoty formacyjnej Kuźni Serc dokładają się na swoje utrzymanie tyle, ile je stać, jeśli nie, to partycypują w kosztach utrzymania poprzez pracę na rzecz Wspólnoty.

Jesteśmy też oddziałem Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży, któremu można przekazać 1% podatku dochodowego na nasze dzieło.

Nazwa OPP: SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
Numer KRS: 0000061527
Cel szczegółowy 1% – „KUŹNIA SERC”

Jeżeli chcesz nam pomóc w utrzymaniu Wspólnoty Kuźni Serc, to możesz wpłacać ofiary na konto:

PL 23 1600 1084 1844 7251 0000 0001

TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY PW. ŚW. KAZIMIERZA

SWOBNICA 75, 74-110 BANIE